Patienters hjerterytme kan overvåges på afstand

Udvalgte patienter kan nu få overvåget deres hjerterytme, også selv om de fysisk befinder sig andre steder end på hospitalets Hjertemedicinske Afsnit. Det betyder større fleksibilitet i overvågningen og dermed bedre patientforløb.

Hospitalsenheden Horsens er områdehospital for ca. 213.000 indbyggere i Horsens, Hedensted, Skanderborg og Odder.

Vi varetager akut og planlagt behandling samt uddannelse, udvikling og forskning.

Vores mål er et hospitalsvæsen, hvor patienten får et sammenhængende behandlingstilbud af høj kvalitet - og inddrages som aktiv partner i sit eget forløb.