Skadestue-patienter i Horsens er blevet markant mere tilfredse

Patienterne, som møder op i Skadestuen på Hospitalsenheden Horsens, er nu mere tilfredse med deres besøg end landsgennemsnittet. Det viser den nye patienttilfredshedsundersøgelse, LUP Akutmodtagelser (Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser).

Hospitalsenheden Horsens er områdehospital for ca. 213.000 indbyggere i Horsens, Hedensted, Skanderborg og Odder.

Vi varetager akut og planlagt behandling samt uddannelse, udvikling og forskning.

Vores mål er et hospitalsvæsen, hvor patienten får et sammenhængende behandlingstilbud af høj kvalitet - og inddrages som aktiv partner i sit eget forløb.