• 30-06-2017

    Ida Rønne Antonsen tiltræder pr. 1. august jobbet som kvalitetschef på Hospitalsenheden Horsens.

    Som hospitalsenhedens nye kvalitetschef kommer Ida Rønne Antonsen til at spille en central rolle i udviklingen af en række strategisk vigtige områder såsom kvalitet, innovation, patientsikkerhed, hygiejne, tværsektorielt samarbejde, data, dokumentation samt klinisk IT.