Tilmelding til behandling for patienter der er tilknyttet fertilitetsklinikken

 

Læg besked på telefonsvareren 7842 6562 mellem kl. 13.00 - 8.00 (næste dag).

  • Indtal navn og cpr. nr.
  • Dato for menstruationsstart (frisk blødning) eller forventet menstruation ved kort protokol
  • Hvilken behandling du skal starte
  • Mobilnummer 
  • Vi sender svar via e-Boks / evt. SMS 1-2 hverdage efter du har lagt besked 


Inden tilmelding vær da opmærksom på, om dine/jeres blodprøver for HIV og Hepatitis er gyldige. De må maks være 2 år gamle. Tjekkes på sundhed.dk.  

HUSK din e-Boks: Fertilitetsklinikken sender post til dig i din e-Boks. Husk derfor at tjekke din e-Boks eller sæt din e-Boks op til at sende dig en SMS, når der er post til dig. 

IVF/ICSI lang protokol, insemination, frysebehandling: ring på 1. menstruationsdag hvor der er friskt rødt blod.

IVF/ICSI med kort protokol:  Fra januar 2016 skal tilmelding ske 1 uge før forventet menstruation - indtal hvornår du forventer menstruationen starter.

Insemination: ring på 1. menstruationsdag hvor der er friskt rødt blod.

Bestilling af donorsæd: Der indkøbes sædstrå hver uge, og bestillinger skal være os i hænde inden mandag kl. 12. Du/I kan først sende ønsker ind, når du/I har fået en plads til behandling. Hav bestillingssedlen klar, så den kan indsendes samme dag, der gives besked på opstart af behandling. Blanketten findes her

HUSK: ved behandling med ikke-anonym donorsæd, at udfylde skema med donor-ønske, også selv om du/I ønsker den samme donor igen. Skemaet sendes til Fertilitetsklinikken ved tilmelding til behandling.

 

Fryseæg efter fødsel af barn
Til dig, som skal anvende nedfrosne æg efter fødsel af barn:

Et par måneder inden ønsket om behandlingsstart, vil vi bede dig printe følgende skema, udfylde det og sende det til Fertilitetsklinikken. Skemaet indeholder blandt andet informationer om hvilke blodprøver du skal have taget inden behandlingsstart samt hvilke samtykkeerklæringer du/I skal udfylde. Ligeledes er der link til patientinformationer om proceduren og forløbet frem til optøning af ægget/æggene. 
Vær opmærksom på, at dit BMI ikke er for højt til at kunne komme i behandling. 

 

HUSK at følge med i Nyheder her på hjemmesiden

Under nyheder kan du/I læse aktuelt nyt fra klinikken.


Hvem kan komme i behandling?


     Er du kvinde og under 40 år?
     Har du og din partner ikke fælles børn?

     Vær opmærksom på, at dit BMI ikke er for højt til at kunne komme i behandling. 

    
Hvis du/I opfylder disse kriterier, har du/I mulighed for at få behandling på vores klinik, hvor vi behandler:

  • Heteroseksuelle par
  • Enlige kvinder
  • Lesbiske par 

 

Stor succesrate

Fertilitetsklinikken har igennem mange år ligget blandt de bedste klinikker i Danmark hvad angår resultater og har en høj succesrate inden for kunstig befrugtning. Nedenfor ses vores fine resultater for 2014:

Ægtransplantationsbehandling (IVF):
Klinisk graviditet                 36% pr. oplægning

Mikroinseminationsbehandling (ICSI): 
Klinisk graviditet                 40,5% pr. oplægning

Behandling med nedfrosne/optøede embryoner (FER):
Klinisk graviditet                 34% pr. oplægning

Inseminationsbehandling (IUI):
Klinisk graviditet IUI-H        19,4%
Klinisk graviditet IUI-D        20,2%

Henvisning

Ønsker du/I at blive behandlet hos os, skal du/I blot have en henvisning fra jeres egen læge, speciallæge eller fra en gynækologisk afdeling på dit/jeres sygehus.

Frit sygehusvalg

Fertilitetsbehandling er omfattet af reglerne om frit sygehusvalg. Dette betyder, at man som patient frit kan vælge blandt landets offentlige fertilitetsklinikker. Vi modtager således patienter fra hele landet.


Foto af klinikkens personale, marts 2016.

Kontakt

Fertilitetsklinikken
Indgang B
Sundvej 30
8700 Horsens

Telefon sekretariatet
Tel. 7842 6562
(hverdage kl. 9.00-12.00)

Fax 7842 6647
 fertilitet@horsens.rm.dk 


Telefon sygeplejerske
Tel. 7842 6560
(hverdage kl. 13.00-15.00
tirsdage dog 13.15 - 15.00) 

Hvis du har spørgsmål til medicin, smerter eller blødning, så ring venligst til sygeplejersken.