Kort beskrivelse af uddannelsen:
Bioanalytikeruddannelsen varer 3½ år og er en professionsbacheloruddannelse. Uddannelsen er opdelt i 14 moduler, af ca. 10 ugers varighed. I hvert modul er der et praktikophold, der foregår på forskellige typer hospitalslaboratorier: Klinisk biokemi, Klinisk mikrobiologi, Klinisk immunologi (blodbank), Patologisk anatomi og Klinisk fysiologi og nuklearmedicin.

Den konstante vekslen mellem undervisningsforløb på uddannelsesinstitutionen og praktiske ophold i laboratoriet, betyder at den studerende opnår en forståelse for hvordan teorien danner baggrund for analysearbejdet i laboratoriet.

På Regionshospitalet Horsens har vi Klinisk biokemi. Her analyseres prøver af kropsvæsker, som f. eks. blod, urin og ledvæske. Da resultaterne af disse analyser hjælper lægerne med at stille diagnoser, er der brug for præcision, omhyggelighed og kvalitetssikring af arbejdet. Under uddannelsen vil den studerende være med til at tage blodprøver på patienter, analysere blodprøverne, vurdere kvaliteten af analysen og vurdere prøveresultatet i forhold til normale værdier.  

Faktaboks:

Antal studerende/elever pr. år på hospitalet

2

Uddannelsens varighed i alt

3½ år

Skole for teoretisk uddannelse

VIA, Bioanalytikeruddannelsen i Århus

By for Teoretisk uddannelse

Århus

Antal praktikophold i studiet/uddannelsen

14

Praktikopholdets placering i studiet/uddannelsen

Hvert modul

Praktikopholdets varighed pr. studerende/elev

2-10 uger

Samlet tid på hospitalet pr studerende/elev

58 uger


Ekstern evaluering

Hvor  Prøver på uddannelsesinstitutionen 
Hvordan  Skriftlige og mundtlige, både gruppe og individuelle eksaminer 
Hvem  Lærere på uddannelsesinstitutionen og censorer beskikket af undervisningsministeriet 

Intern evaluering

Hvor  Prøver på det kliniske uddannelsessted
Hvordan  Prøverne skal afdække om den studerende har opnået de ønskede praktiske og teoretiske færdigheder. Individuelle prøver, der kan være både praktiske, skriftlige og mundtlige.

Hvem 

Bioanalytikerunderviser og intern censor

Uddannelsesansvarlig:
Bioanalytikerunderviser Tanja Würtz Mathiasen
Tlf: 7842 6013
 

Kontakt

Bioanalytikerunderviser
Tanja Würtz Mathiasen
Regionshospitalet Horsens
Tlf.: 7842 6013

Links

Via University College

Bliv bioanalytiker