Patientinddragelse er nøgleordet, der de seneste år er brugt mere og mere, når man taler om at udvikle sundhedsvæsenet.

Initiativet ’Dialog – på patientens præmisser’ sætter fokus på selve dialogen med patienterne og på at bringe redskaber og indsatser til at fremme den gode dialog i spil.

Et væsentligt punkt handler om at involvere patienter og pårørende. Hvis det skal give mening, at dialogen er på patients præmisser, så har patienterne også andel i at skabe gode rammer for dialogen.

Der ansat tre patientkonsulenter, som samarbejder med hospitalets ansatte om udvikling, afprøvning og evaluering af forskellige tiltag bl.a. patientpaneler, fælles værdisæt og dialogkompetencer.

Hospitalsenhedens patientkonsulenter

Kontakt

Rene Buch Nielsen
Projektleder, antropolog

Tel. +45 7841 4076
Mob. +45 2046 3242
Skriv til Rene