Hospitalsenheden Horsens Telefax:
Omstillingen

7842 5199

Anæstesiologisk Afdeling 7842 5798
Billeddiagnostisk Afdeling 7842 5978
Centraldepot 7842 6149
Centralkøkken 7842 7699
Centrallaboratorium 7842 6099
Dialysen 7842 6199
Akutafdelingen 7842 5299
Gerontopsykiatrisk Team 7842 5130
Hospitalsapotek 7842 6149
Kirurgisk Afdeling 7842 6399
Kvindeafdelingen 7842 6649
Medicinsk Afdeling 7842 7149
Medicinsk Sengeafsnit P7 7842 7146
Medicinsk Hjertemedicinsk Afsnit M2 7842 7148
Ortopædkirurgisk Afdeling 7842 7399
Ortopædkirurgisk Sengeafdeling P5 Øst 7842 7398
Ortopædkirurgisk Sengeafdeling P5 Vest 7842 7399
Skadestue 7842 5299
Sterilcentral 7842 5799
Teknisk Afdeling 7842 2799
Terapiafdelingen 7842 7889
   
Livsstilscentret Brædstrup Telefax:
Billeddiagnostisk Afdeling 7842 9597
Afsnit for Neurorehabilitering 7842 9596
De Vestdanske Friklinikker 7842 9591
Fertilitetsklinikken 7842 6647
Livsstilscentret 7842 9749

 

Kontakt

Regionshospitalet Horsens
Sundvej 30
8700 Horsens
Tlf: 7842 5000
Mail: post@horsens.rm.dk

Livsstilscenter Brædstrup
Sygehusvej 20
8740 Brædstrup
Tlf: 7842 9702
Mail: liv@horsens.rm.dk

Skanderborg Sundhedshus
Sygehusvej 7
8660 Skanderborg 
Tlf: 7842 9000
Mail: post@horsens.rm.dk