Regionshospitalet Horsens, Livsstilscenter Brædstrup samt Skanderborg Sundhedshus udgør Hospitalsenheden Horsens, som er én af de fem hospitalsenheder i Region Midtjylland. 

Hospitalet har ca. 1.400 ansatte, og behandler årligt flere end 145.000 ambulante patienter, flere end 1.850 fødsler og udskriver flere end 23.500 patienter efter indlæggelse.

Hospitalet har et tæt samarbejde med kommuner og praktiserende læger, og vi arbejder hele tiden på at skabe bedst mulig sammenhæng i patienters behandling, indlæggelse og udskrivelse.

Kontakt

Regionshospitalet Horsens
Sundvej 30
8700 Horsens
Tlf: 7842 5000
Mail: post@horsens.rm.dk

Livsstilscenter Brædstrup
Sygehusvej 20
8740 Brædstrup
Tlf: 7842 9702
Mail: liv@horsens.rm.dk

Skanderborg Sundhedshus
Sygehusvej 7
8660 Skanderborg 
Tlf: 7842 9000
Mail: post@horsens.rm.dk