Hospitalsenheden Horsens er en spændende og innovativ arbejdsplads, der tager udgangspunkt i den enkelte medarbejder. Vi går langt for at imødekomme den enkeltes ønsker og behov, når det gælder fleksibilitet, faglige udfordringer, selvstændighed og ansvarlighed.  

Læs vores ledelsesgrundlag her (strategi 2013-2016)

Et godt arbejdsmiljø og tilfredse medarbejdere er vigtigt for at skabe et effektivt og homogent hospital, og derfor er forbedring af medarbejdervelfærden og tilfredsheden blandt medarbejderne altid i fokus.

Du kan læse mere om arbejdsglæde og velfærd i jobbet her.

Medarbejdervelfærd og -tilfredshed har høj prioritet på Hospitalsenheden Horsens.
Derfor er der vedtaget forskellige politikker, som skal gøre det lettere for hospitalets medarbejdere at navigere i forskellige jobsituationer og som sikrer, at der er en plan i forhold til de forskellige problemstillinger, man som medarbejder kan møde. Der er blandt politikker om:


 

Læs mere om vores medarbejderpolitikker her.

Kulturen på Hospitalsenheden Horsens er i høj grad præget af samarbejde, gensidig tillid, kollegialt sammenhold, anerkendelse, råderum og højt til loftet. Med et job hos os, får du indflydelse, faglig udvikling og opbakning til nytænkning.

 

Ledige job på Hospitalsenheden Horsens


Lige nu 11 ledige jobs


Jobtitel Arbejdssted Id Frist
Sygeplejersker til Kirurgisk afdeling, Regionshospitalet Horsens Kirurgisk sengeafsnit P4 Vest, Hospitalsenheden Horsens 7205 09-10-2016
Sygeplejerske Medicinsk sengeafsnit M3, Hospitalsenheden Horsens 7294 26-09-2016
Introduktionsreservelæge til anæstesiologisk afdeling Anæstesiologisk afd. Læger, Hospitalsenheden Horsens 7305 28-09-2016
Overlæge/afdelingslæge i Gynækologi og Obstetrik Kvindeafdelingen, Hospitalsenheden Horsens 7344 30-09-2016
lægesekretær Medicinsk afdeling sekretær, Hospitalsenheden Horsens 7397 27-09-2016
Operationssygeplejerske Anæstesiologisk afd., Hospitalsenheden Horsens 7399 09-10-2016
Introduktionsreservelæge Medicinsk Afdeling, læger, Hospitalsenheden Horsens 7420 02-10-2016
Uklassificeret reservelæge til Anæstesiologisk afdeling. Anæstesiologisk afd., Hospitalsenheden Horsens 7430 17-10-2016
Afdelingslæge til Anæstesiologisk afdeling, Regionshospitalet Horsens Anæstesiologisk afd., Hospitalsenheden Horsens 7436 23-10-2016
Specialeansvarlig sygeplejerske til operationsafsnittet, Hospitalsenheden Horsens Anæstesiologisk afd. Operationsafd., Hospitalsenheden Horsens 7438 23-10-2016
Bioanalytikere til Centrallaboratoriet Centrallaboratorium, Hospitalsenheden Horsens 7440 06-10-2016