Hospitalsenheden Horsens er en spændende og innovativ arbejdsplads, der tager udgangspunkt i den enkelte medarbejder. Vi går langt for at imødekomme den enkeltes ønsker og behov, når det gælder fleksibilitet, faglige udfordringer, selvstændighed og ansvarlighed.  

Læs vores ledelsesgrundlag her (strategi 2013-2016)

Et godt arbejdsmiljø og tilfredse medarbejdere er vigtigt for at skabe et effektivt og homogent hospital, og derfor er forbedring af medarbejdervelfærden og tilfredsheden blandt medarbejderne altid i fokus.

Du kan læse mere om arbejdsglæde og velfærd i jobbet her.

Medarbejdervelfærd og -tilfredshed har høj prioritet på Hospitalsenheden Horsens.
Derfor er der vedtaget forskellige politikker, som skal gøre det lettere for hospitalets medarbejdere at navigere i forskellige jobsituationer og som sikrer, at der er en plan i forhold til de forskellige problemstillinger, man som medarbejder kan møde. Der er blandt politikker om:


 

Læs mere om vores medarbejderpolitikker her.

Kulturen på Hospitalsenheden Horsens er i høj grad præget af samarbejde, gensidig tillid, kollegialt sammenhold, anerkendelse, råderum og højt til loftet. Med et job hos os, får du indflydelse, faglig udvikling og opbakning til nytænkning.

 

Ledige job på Hospitalsenheden Horsens


Lige nu 17 ledige jobs


Jobtitel Arbejdssted Id Frist
Sygeplejefaglig direktør til Hospitalsenheden Horsens Direktionen, Hospitalsenheden Horsens 8714 02-03-2017
Overlæge til Akutafdelingen, Hospitalsenheden Horsens Akutafdelingen, Hospitalsenheden Horsens 8842 02-03-2017
Jordemødre til Fødeafsnittet, Hospitalsenheden Horsens Kvindeafdelingen Jordemodercentret, Hospitalsenheden Horsens 8845 01-03-2017
Ledende overlæge til Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenheden Horsens 8918 28-02-2017
Sekretær til Anæstesiologisk afdeling Anæstesiologisk afd., Hospitalsenheden Horsens 8949 19-03-2017
Udviklingsergoterapeut til Terapiafdelingen Terapiafdelingen, Hospitalsenheden Horsens 8985 28-02-2017
Reservelæge til Introduktionsstilling Kvindeafdelingen, Hospitalsenheden Horsens 8988 10-03-2017
Afdelingssygeplejerske søges til Medicinsk Afsnit P6 (M1) Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Horsens 9053 06-03-2017
Sygeplejersker til Akutafdelingen Akutafdelingen, Hospitalsenheden Horsens 9058 20-03-2017
Flowkoordinator til Akutafdelingen Akutafdelingen, Hospitalsenheden Horsens 9060 13-03-2017
Madhåndværker til Centralkøkkenet Serviceafdelingen, Hospitalsenheden Horsens 9095 15-03-2017
Afdelingslæge til Akutafdelingen Akutafdelingen, læger, Hospitalsenheden Horsens 9109 19-03-2017
Konsulent til Data og analyse Økonomi og planlægningsafd., Hospitalsenheden Horsens 9114 13-03-2017
Sygeplejerske til Livsstilscentret Livsstilscentret, Hospitalsenheden Horsens 9117 12-03-2017
Overlæge / afdelingslæge i Intern Medicin, endokrinologi ved Hospitalsenheden Horsens Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Horsens 9121 13-03-2017
Sygeplejerske Medicinsk sengeafsnit M1, Hospitalsenheden Horsens 9134 15-03-2017
Introduktionsreservelæge i intern medicin, Regionshospitalet Horsens Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Horsens 9138 13-03-2017