Hospitalsenheden Horsens er en spændende og innovativ arbejdsplads, der tager udgangspunkt i den enkelte medarbejder. Vi går langt for at imødekomme den enkeltes ønsker og behov, når det gælder fleksibilitet, faglige udfordringer, selvstændighed og ansvarlighed.  

Læs vores ledelsesgrundlag her

Et godt arbejdsmiljø og tilfredse medarbejdere er vigtigt for at skabe et effektivt og homogent hospital, og derfor er forbedring af medarbejdervelfærden og tilfredsheden blandt medarbejderne altid i fokus.

Du kan læse mere om arbejdsglæde og velfærd i jobbet her.

Medarbejdervelfærd og -tilfredshed har høj prioritet på Hospitalsenheden Horsens.
Derfor er der vedtaget forskellige politikker, som skal gøre det lettere for hospitalets medarbejdere at navigere i forskellige jobsituationer og som sikrer, at der er en plan i forhold til de forskellige problemstillinger, man som medarbejder kan møde. Der er blandt politikker om:

Læs mere om vores medarbejderpolitikker her.

Kulturen på Hospitalsenheden Horsens er i høj grad præget af samarbejde, gensidig tillid, kollegialt sammenhold, anerkendelse, råderum og højt til loftet. Med et job hos os, får du indflydelse, faglig udvikling og opbakning til nytænkning.

Ledige job på Hospitalsenheden Horsens


Lige nu 19 ledige jobs


Jobtitel Arbejdssted Id Frist
Sygeplejersker søges til Intensiv- og Opvågningsafsnittet, Hospitalsenheden Horsens. Anæstesiologisk afd. Intensiv, Hospitalsenheden Horsens 10914 21-10-2017
Sygeplejerske til Dagkirurgisk Center, Regionshospitalet Horsens Anæstesiologisk afd. Dagkirurgisk center, Hospitalsenheden Horsens 11107 24-10-2017
Sygeplejerske til kirurgisk afdeling, Regionshospitalet Horsens Kirurgisk sengeafsnit P4 Vest, Hospitalsenheden Horsens 11234 20-10-2017
Lægesekretær til medicinsk afdeling Medicinsk afdeling sekretær, Hospitalsenheden Horsens 11266 24-10-2017
Ergoterapeut til Terapiafdelingen Terapiafdelingen, Hospitalsenheden Horsens 11306 22-10-2017
Fysioterapeut til Terapiafdelingen Terapiafdelingen, Hospitalsenheden Horsens 11307 29-10-2017
Horsens søger en specialeansvarlig radiograf til MR: Billeddiagnostisk afd. plejen, Hospitalsenheden Horsens 11311 05-11-2017
Anæstesisygeplejerske, Regionshospitalet Horsens Anæstesiologisk afd. Anæstesi, Hospitalsenheden Horsens 11323 26-10-2017
Sygeplejersker til Medicinsk sengeafsnit P6 Medicinsk sengeafsnit M1, Hospitalsenheden Horsens 11324 22-10-2017
Social og sundhedsassistent til Medicinsk sengeafsnit P6 Medicinsk sengeafsnit M1, Hospitalsenheden Horsens 11328 22-10-2017
Sygeplejersker til Medicinsk Afdeling Medicinsk sengeafsnit M3, Hospitalsenheden Horsens 11348 23-10-2017
Social og sundhedsassistenter søges til Medicinsk Afdeling Medicinsk sengeafsnit M3, Hospitalsenheden Horsens 11349 23-10-2017
Afdelingssygeplejerske til Anæstesi og operationsafsnittet, Regionshospitalet Horsens Anæstesiologisk afd. Operationsafd., Hospitalsenheden Horsens 11354 13-11-2017
Introduktionsstilling Ortopædkirurgisk afdeling Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenheden Horsens 11361 25-10-2017
Flowkoordinator til Hospitalsenheden Horsens Akutafdelingen, plejen, Hospitalsenheden Horsens 11375 09-11-2017
Serviceassistent til Beredskabet Serviceafdelingen, Ledelsen, Hospitalsenheden Horsens 11411 02-11-2017
Personalejurist Regionshospitalet Horsens HR-afdelingen, Hospitalsenheden Horsens 11418 05-11-2017
Afdelingslæge til Kirurgisk afdeling, Regionshospitalet Horsens Kirurgisk afdeling, Læger, Hospitalsenheden Horsens 11433 08-11-2017
Introduktionsstilling Kirurgisk afdeling, Regionshospitalet Horsens Kirurgisk afdeling, Læger, Hospitalsenheden Horsens 11434 08-11-2017