Hjerterehabilitering tilbydes alle patienter, der har været indlagt med blodprop i hjertet, får lavet ballonudvidelse (isat stent), eller har får lavet bypass- eller hjerteklap-operation.

Du vil automatisk blive tilsendt en tid til samtale med en hjerterehabiliterings-sygeplejerske (Samtaler efter en blodprop i hjertet eller efter en hjerteoperation). Nogle vil få udleveret et brev med mødetidspunkt allerede under indlæggelsen.

Hjerterehabilitering er betegnelsen for et sammenhængende patientforløb, der følger patienten fra den akutte indlæggelse og videre til det ambulante efterforløb. Rehabilitering er en samlet betegnelse for den støtte vi yder patient og pårørende, såvel fysisk, psykisk som socialt.

Kan rehabiliteringen betale sig?

Hjertesygkarsygdom behøver ikke at medføre forringet livskvalitet, men det er en alvorlig påmindelse om, at det er tid til at ændre din livsstil.

Det kræver en indsats fra dig selv og det er derfor vigtigt, at du bliver klædt på til opgaven, ved at forstå årsagen til din hjertekarsygdom.


Sundhedsstyrelsen oplyser at hjerterehabilitering:

 • Reducerer dødsfald og behov for fornyet behandling.
 • Undervisning af hjertepatienter i/om deres sygdom og om hvorledes, de selv kan påvirke deres sygdomsforløb betyder at risikoen for at dø nedsættes.
 • Kortvarig støtte og rådgivning har effekt på rygestop hos hjertepatienter.
 • Kostændringer medfører reduktion af hjertedødeligheden.
 • Rehabiliteringsprogrammer med fysisk træning reducerer hjertedødeligheden.
   

Formålet med rehabilitering:

 • At identificere påvirkelige risikofaktorer som rygning, kost og motion.
 • At motivere patienten til en sund livsstil.
 • At fastholde, reetablere og forbedre patientens fysiske, psykosociale og erhvervsmæssige funktion.
 • At medinddrage pårørende til styrkelse af patientens rehabilitering.

Individuelt patientforløb:

Når du kommer til samtale med rehabiliteringssygeplejersken planlægger vi sammen, hvordan netop dit individuelle forløb skal se ud med mulighed for cykeltest, fysisk træning på hold, enten på Hospitalet eller i Kommunen, diætvejledning og hjerteundervisning på hold.

Du vil blive fulgt med to individuelle rehabiliteringssamtaler over 2-3 måneder – enkelte har dog behov for yderligere opfølgning.

Du vil også blive indkaldt til en ambulant lægesamtale.

Samtale med rehabiliteringssygeplejersken:

Samtalerne med sygeplejersken er baseret på dialog og tager udgangspunkt i netop dine behov.

Informationsniveauet tilpasser vi den enkeltes behov og ressourcer.

Der vil være stort fokus på psykosocial støtte til både patient og pårørende. Ligesom vi har stort fokus på undervisning omkring risikofaktorer, samt vejledning og støtte til at ændre på disse.

Rehabilitering

Tel. 7842 6863
Man. - Tors. 07.30-08.00

Tel. 7842 6790
Man. 08.00-14.00