Vi tilbyder jordemoderkonsultation følgende steder:

Horsens, Sundvej 30, indgang E, 8700 Horsens
Tlf. 7842 6512
Telefontid: mandag-torsdag kl. 11.00-12.00

I Horsens tilbydes hhv. Kendt Jordemoder-ordning og Jordemoderundersøgelser i Fast beredskab. Se nærmere beskrivelse under Visitation til jordemoderkonsultation.

Hedensted, Stationsvej 4, 8722 Hedensted (bagsiden)
Tlf. 7589 2030
Telefontid: hver onsdag samt tirsdage i ulige uger: kl. 12.30-13.00

I Hedensted tilbydes Jordemoderundersøglser i Fast beredskab.

Skanderborg
, Sygehusvej 7, 1. sal, fløj A, 8660 Skanderborg 
Tel. 7842 9010
Telefontid: mandag-onsdag 11.30-12.00

I Skanderborg tilbydes hhv. Kendt Jordemoder-ordning og Jordemoderundersøgelser i Fast beredskab. Se nærmere beskrivelse under Visitation til jordemoderkonsultation.

Odder, Vita Parkvej 69, 3 sal lokale 17-19, 8300 Odder 
Tlf. 8654 0952, 
Telefontid: tirsdag  12.30-13.00.

I Odder tilbydes Kendt Jordemoder-ordning

Gravide har ca. 4-6 konsultationer hos jordemoderen. 
Når den praktiserende læge sender henvisning til jordemodercentret, oplyser han om den gravides ønske med hensyn til jordemoder, ugedag eller sted.