Vælg emne herunder: 


 Fødeafdelingen tlf. 7842 9903/7842 6502 (indgang K)


 Ikke akutte spørgsmål til jordemoderen
       Mandag – Fredag kl. 13.00–13.30 på tlf. 7842 6535


 Booking og ændring af tider i jordemoderkonsultationen
       Mandag – Torsdag kl. 11.00-12.00 på tlf. 7842 6512


 Lægevagten tlf. 7011 3131 (indgang F)

 Sundhedsplejersken Region Midtjylland. tlf. 7020 8018 

 

 • Gratis fødselsforberedelse til førstegangsfødende
  Tider fremsendes automatisk.
 • Ammetema-aften
  Amme-tema afholdes hver måned - læs mere om dato og tilmelding.

 • Rundvisning på Fødeafdelingen
  Vi tilbyder rundvisning på Føde- og Barselsafsnittet.

  Rundvisningen vil primært foregå torsdage fra klokken 17.00 - 18.00, og mødestedet er Indgang B på Hospitalsenheden Horsens.

  Tilmelding foregår via www.booking.rm.dk, hvor du logger ind med NemID. Her fremgår eksakte datoer og tidspunkter for rundvisning.

 • Information vedr. motion i vand for gravide med BMI over 30
  Fra uge 9 er der igen motion i vand i varmtvandsbassinet. 

Rundvisning på Kvindeafdelingen

”Barn på vej” – Sårbare gravide

Ammefilm

Se ammefilmen 'Mælk til Frederikke' (åbner i nyt vindue), der giver nogle af redskaberne til at mindske den usikkerhed, mange nye forældre oplever i forbindelse med amningen.

 

Mere information