Vælg emne herunder: 


 Fødeafdelingen tlf. 7842 9903/7842 6502 (indgang K)


 Ikke akutte spørgsmål til jordemoderen
       Mandag – Fredag kl. 13.00–13.30 på tlf. 7842 6535


 Booking og ændring af tider i jordemoderkonsultationen
       Mandag – Torsdag kl. 11.00-12.00 på tlf. 7842 6512


 Lægevagten tlf. 7011 3131 (indgang F)

 Sundhedsplejersken Region Midtjylland. tlf. 7020 8018 

 

 • Gratis fødselsforberedelse til førstegangsfødende
  Tider fremsendes automatisk.

 

 • Kom til fødselsforberedelse for flergangsfødende
  For gravide der planlægger fødsel på Hospitalsenheden Horsens og har født før.

  Du er velkommen både hvis du har en normal fødsel bag dig, eller hvis du tidligere har fået lavet kejsersnit og nu plnalægger en almindelig fødsel.

  Tilmelding ikke nødvendigt.

  Datoer: 27.04, 08.06, 07.09, 12.10 & 09.11.

  Tidspunkt: 18:30-20:00.

  Lokale: "Den blå cafe", Indgang C v/ Regionspsykiatrien Horsens.

  Underviser: Jordemoder Ulrica Öhrmann
 • Ammetema-aften
  Amme-tema afholdes hver måned - læs mere om dato og tilmelding.

 • Rundvisning på Fødeafdelingen
  Vi tilbyder rundvisning på Føde- og Barselsafsnittet.

  Rundvisningen vil primært foregå torsdage fra klokken 17.00 - 18.00, og mødestedet er Indgang B på Hospitalsenheden Horsens.

  Tilmelding foregår via www.booking.rm.dk, hvor du logger ind med NemID. Her fremgår eksakte datoer og tidspunkter for rundvisning.

Rundvisning på Kvindeafdelingen

”Barn på vej” – Sårbare gravide

Ammefilm

Se ammefilmen 'Mælk til Frederikke' (åbner i nyt vindue), der giver nogle af redskaberne til at mindske den usikkerhed, mange nye forældre oplever i forbindelse med amningen.

 

Mere information