Vi behandler kvindesygdomme, barnløshed samt undersøgelse og behandling i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel.

     Fødeafdelingen 7842 9903
 
     Gynækologisk Ambulatorium 7842 6528
          (telefontid 8-9.00 og 13-14.30)
 
     Svangre- og Ultralydsambulatorium 7842 6460
          (telefontid 8-9.00 og 13-14.30)
 
     Gynækologisk Afsnit 7842 9901
          (telefontid 12.30-14.00) 

     Barselsafsnit 7842 6507
          (besøgstid kl. 15-17.00 og 19-20.00)

     Kendt Jordemoderordning
           Horsens, Odder og Skanderborg

Kom til fødselsforberedelse for flergangsfødende

For gravide der planlægger fødsel på Hospitalsenheden Horsens og har født før.

Du er velkommen både hvis du har en normal fødsel bag dig, eller hvis du tidligere har fået lavet kejsersnit og nu planlægger en almindelig fødsel

Tilmelding ikke nødvendigt.

Datoer: 27/4, 8/6, 7/9, 12/10 & 9/11.

Tidspunkt: 18:30-20:00.

Lokale: "Den blå cafe", Indgang C v/ Regionspsykiatrien Horsens.

Underviser: Jordemoder Ulrica Öhrmann
 

Kontakt

 
Kvindeafdelingen
Indgang K 
Sundvej 30
8700 Horsens